>    Onthaal Onze dienstencontrole en inspectie
LinkedIn

controle en inspectie

Voor BUSERCO is de kwaliteit van de geleverde diensten zeer belangrijk.

Om de kwaliteit te waarborgen voeren wij regelmatig controles en inspecties uit.
Op die manier kunnen wij nagaan of alles perfect wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst.
Daar waar nodig zal er onmiddellijk bijgestuurd worden.

Daarnaast laat het ons ook toe aankomende problemen of noodzakelijke herstellingen vast te stellen en ze u te melden .

Voor onze inspecties gebruiken wij geijkte documenten, zodat we niets over het hoofd zien.

Voor elke werf waar wij prestaties leveren, stellen wij een kwaliteitscontrole op, aangepast aan het type werk of de frequentie van de prestaties.

Op elke vaste werf (kantoren, gemeenschappelijke ruimtes, …) voert de beheerder/Quality Manager van BUSERCO om de 4 weken een kwaliteitscontrole uit (meer indien de situatie dit vereist). Het spreekt vanzelf dat tijdens de opstartfase van een nieuwe werf, meer controles uitgevoerd zullen worden. Vervolgens vult de Quality Manager een controlefiche in, waarmee de tevredenheid over het werk wordt geëvalueerd aan de hand van smileys:

:) het werk werd goed uitgevoerd

:| het werk werd correct uitgevoerd, maar sommige punten zijn nog voor verbetering vatbaar;

:( opgelet, het werk moet beter worden uitgevoerd.

De te verbeteren punten worden onmiddellijk gecommuniceerd aan de schoonmaakploeg.